3D Dinopedia project team

June 2020 - June 2023

Developed & published by

Creative/product director

 • Anton Gakhov

Art lead

 • Ilya Pechnikov

Software development

 • Ilya Zavershinskiy

Scientific advisory

 • Stanislav Drobyshevsky
 • Stepan Ivantsov
 • Yaroslav Popov

Web-development

 • Aktan Shulenov
 • Dina Afanasyeva

UI/UX designer

 • Katsiaryna Bahamazava

Illustrator

 • Moldir Adilshinova

Narrators

 • Mikhail Vorobyov
 • Peter Baker

3D artists

 • Akhat Dyusembayev
 • Artem Pustovalov
 • Andrey Krotov
 • Alexander Sherbakov
 • Angelina Chumak-Zhun
 • Bulat Temirov
 • Elena Sorokoumova
 • Igor Kozlov
 • Nailya Kurbangalieva
 • Ramil Mudarisov
 • Ruslan Baisaev
 • Sofya Lobacheva
 • Vasiliy Ponomarev
 • Vladislav Shelepa
 • Vyacheslav Shilling

Sales and Marketing

 • Ivan Lazarenko
 • Denis Plaksin
 • Galiya Dinis